Calamiteit Groningen Gezinnen met geringe sociale redzaamheid

Dit rapport doet verslag van een STJ-onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een gezin met geringe sociale redzaamheid1. Aanleiding voor het onderzoek naar deze casus was een melding bij de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Uit de melding bleek dat één van de kinderen uit het gezin was overleden als gevolg van huiselijk geweld.