De lokale aanpak van overgewicht bij jongeren

De samenwerkende inspecties onderzochten de aanpak van overgewicht bij jongeren in de gemeenten Almelo, Delfzijl, Doesburg en Vlissingen. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre organisaties er gezamenlijk in slagen overgewicht bij jongeren tussen 0 en 18 jaar te voorkomen, te signaleren en te verminderen.