Brief over structurele samenwerking tussen huisartsen en schuldhulpverlening

In deze brief aan de ministeries van VWS en SZW staan de resultaten van een onderzoek van Toezicht Sociaal Domein naar de samenwerking tussen huisartsen en schuldhulpverlening voor mensen met geldzorgen. 
Voor een structurele samenwerking tussen huisartsen en gemeenten gelden een aantal randvoorwaarden. Hierbij heeft de rijksoverheid een belangrijke taak door te zorgen voor:

  • Een domeinoverstijgende en uniforme blik;
  • Het ondersteunen van de samenwerking;
  • Duurzame financiering.

In deze brief is dit verder uitgewerkt.