Toolkit Meedoen met inwoners gelanceerd

De overheid moet beter luisteren naar inwoners: het is een veel gehoorde aanbeveling. Maar hoe doe je dat? Toezicht Sociaal Domein heeft de toolkit Meedoen met inwoners gelanceerd. Hierin vinden beleidsambtenaren en andere professionals praktische handvatten. De kern is: ga de wijk in en doe mee.

Om passend beleid te schrijven is het van belang om inwoners te betrekken. Door met hen een netwerk op te bouwen krijgen ambtenaren een beter beeld van wat er leeft. Zo kunnen zij het beleid beter laten aansluiten bij de behoeften van inwoners. Wat speelt er in de wijk? Waar maken inwoners zich zorgen over? Belangrijk is dat het contact niet eenmalig is, maar dat ambtenaren vaker terugkomen in de wijk. Zo bouwen zij een vertrouwensband op. Zoals een inwoner het formuleert:

’Ambtenaren moeten naar de wijk, mensen opzoeken en vragen wat ze nodig hebben. Als je zomaar gaat vragen: "Goh, hoe zit het met jouw financiële toestand?", dan gaan ze niet antwoorden. Daar moet je een vertrouwensband voor hebben.’ (inwoner)

Concrete ideeën en tips

In de toolkit vinden zij concrete ideeën om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld over het betrekken van sleutelpersonen en het organiseren van een bijeenkomst of een informatiemarkt. Ook staan er praktische tips in over hoe je een bijeenkomst interactief maakt, hoe je je kunt opstellen tijdens gesprekken en hoe je inwoners op een passende manier kunt betalen voor hun bijdrage. 

Bevindingen uit onderzoek

Deze toolkit komt voort uit actieonderzoek. Toezicht Sociaal Domein heeft onderzocht hoe gemeentes inwoners die in armoede leven op een goede manier kunnen bereiken en meenemen in het schrijven van passend beleid.

Een van de onderzoekers heeft ruim twee jaar lang elke week een middag meegelopen met de Voedselbank in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. In deze twee jaar is een netwerk opgebouwd bestaande uit sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen, inwoners, uitvoerende organisaties, vrijwilligersorganisaties, gemeente Utrecht afdeling aanpak armoede, Wijkinformatiepunt Kanaleneiland en anderen. Dit netwerk werkt samen om schulden tegen te gaan. Bij de ontwikkeling van deze toolkit zijn, naast deze personen en organisaties, ook het programma Samen stad maken van de gemeente Utrecht en Gebruiker Centraal betrokken.