Onderzoek laaggeletterdheid van start

Dit voorjaar is Toezicht Sociaal Domein gestart met het onderzoek Meedoen met taal. Dit toezichtonderzoek gaat over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De vraag die centraal staat is: hoe helpen organisaties in het sociaal domein hen om mee te doen in de samenleving? 

Het onderzoek vindt plaats in de gemeenten Apeldoorn, Enkhuizen, Landgraaf, Meijerijstad en Veendam. We benaderen verschillende soorten organisaties in het onderzoek waaronder politie, apotheken, volwassenonderwijs, schuldhulpverlening en organisaties rond werk en inkomen. Ook spreken we met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven over de ondersteuning die zij krijgen. Het onderzoek loopt tot en met eind 2024.

Waarom dit onderzoek?

Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Tussen de 55 en 65 jaar zelfs een op de vijf. 

De gevolgen zijn groot. Mensen die laaggeletterd zijn hebben vaker een uitkering, lopen een groter risico om te leven in armoede, hebben een groter risico op vroegtijdig overlijden en maken meer gebruik van de zorg.

Dit onderzoek richt zich op mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Zij kunnen zich mondeling vaak goed redden. Hierdoor wordt laaggeletterdheid niet altijd herkend. 

Bekijk de video

Wat houdt het onderzoek Meedoen met taal in? En wat levert het op als je in je werk aandacht hebt voor laaggeletterdheid? Bekijk de video over Meedoen met taal.