Margot Pot interim programmadirecteur Toezicht Sociaal Domein

Op 30 januari 2023 start Margot Pot als interim programmadirecteur Toezicht Sociaal Domein (TSD). Margot komt via ABD Interim en gaat voor circa acht maanden, met een optie tot verlenging, bij TSD aan de slag. 

Margot, die voor de IGJ geen onbekende is, heeft de afgelopen twee jaar opdrachten vervuld als interimmanager ABD. Ondermeer bij SZW als programmahoofd Maatwerk Multiprobleemhuishoudens voor de aansturing van het interdepartementale programma om professionals in het sociaal domein te ondersteunen bij complexe casuïstiek en van die casuïstiek te leren. Daarnaast heeft zij bij SZW als kwartiermaker leiding gegeven aan het verder inrichten en professionaliseren van het cluster Opdrachtgeverschap UWV. Dit omdat het voor het maken van effectief beleid noodzakelijk is dat zowel de uitvoering als de burger betrokken wordt. Daarvoor was zij plaatsvervangend MT-lid van het team Maatregelen en Projecten bij de Programmadirectie Covid 19 bij het ministerie van VWS.

Als interim programmadirecteur zal Margot leiding gaan geven aan TSD en zich voornamelijk richten op een plan voor de tweede helft van het Meerjarenprogramma (MJP) en de blik op de toekomst.

Beeld: ©TSD