TSD en vier inspecties bezoeken 113 Zelfmoordpreventie

Een werkbezoek aan 113 Zelfmoordpreventie in Amsterdam, op dinsdag 5 juli, was de start van het activiteitenprogramma 'multi toezicht suïcidepreventie'. Een samenwerking die is voortgekomen uit de ondertekening van de landelijke agenda suïcidepreventie, waarmee Toezicht Sociaal Domein, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie Justitie en Veiligheid zich verbinden aan het doel van deze agenda, namelijk om het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland omlaag te brengen.

Jaarlijks sterven in ons land ruim 1800 mensen door suïcide. Praten over suïcidale gedachten is vaak moeilijk. Zó moeilijk, dat veel mensen worstelen in eenzaamheid tot ze uiteindelijk geen uitweg meer zien. Daar willen we iets aan doen.

Door het ondertekenen van de Landelijke Agenda Suicidepreventie, waarvan 113 Zelfmoordpreventie aanjager is, willen Toezicht Sociaal Domein en de vier inspecties, meer kennis krijgen over suïcide, het breder bespreekbaar maken en handreikingen bieden aan de inspecteurs hoe zij dit onderwerp mee kunnen nemen in hun toezicht bezoeken.

Krachtig signaal

Het bezoek aan 113 had als doel om kennis op te doen over de wijze van hulpverlening, inzicht te krijgen in de feiten en cijfers, de activiteiten in de verschillende sectoren en de onderzoeken ter bevordering van preventie.

Monique Kavelaars, bestuurder van 113, maakte tijdens haar presentatie duidelijk dat een integrale aanpak en gezamenlijk investeren in preventie werkt. En met het ondertekenen van de landelijke agenda door de verschillende inspecties wordt een krachtig signaal afgegeven.
Ook de integrale werkwijze van de samenwerkende inspecties onderstreept de kracht van deze aanpak.

Vervolg

De aankomende tijd ondernemen TSD en de inspecties zowel gezamenlijk als individueel diverse activiteiten in het kader van suïcidepreventie. In het najaar staat er bijvoorbeeld een brede scholingsmiddag op de planning voor alle geïnteresseerden van de verschillende inspecties. Hierover volgt medio september meer informatie.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.