Handvatten voor inrichten toezichtstaken Wet inburgering

Hoe kunt u als gemeente het toezicht op de verschillende elementen van de Wet inburgering 2021 het beste vormgeven? Welke rol speelt preventie hierin? Wat doen andere gemeenten? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En waar zitten de raakvlakken met de andere toezichtstaken in het sociaal domein?  

Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals inburgering en werk en inkomen. Om dit voor gemeenten inzichtelijk te maken ontwikkelden Toezicht Sociaal Domein (TSD) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met een aantal gemeenten, de visual ‘samenhang toezichtstaken sociaal domein’. De visual geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.