Handvatten voor inrichten toezichtstaken Leerplichtwet

Toezicht houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals de leerplicht en werk en inkomen, hoort bij de wettelijke taak van gemeenten. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.

Wat zijn de eisen die de wet stelt aan toezicht op de Leerplichtwet? Hoe gaan andere gemeenten hiermee om? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En waar zitten de raakvlakken met de andere toezichtstaken in het sociaal domein? Toezicht Sociaal Domein (TSD) en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG Naleving) ontwikkelen een overzicht (visual) om dit in beeld te krijgen. Dit doen zij in samenwerking met een aantal gemeenten. Het is een handig, interactief overzicht dat gemeenten helpt bij het vormgeven en uitvoeren van hun toezichts- en handhavingstaken.

Eerder verschenen in deze visual al de overzichten voor de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en Wet Kinderopvang. Nu is ook het overzicht voor de Leerplichtwet opgenomen. Om het overzicht compleet te maken volgt in oktober het overzicht voor de nieuwe Wet inburgering.   

Het overzicht geeft inzicht in de plaats van de verschillende toezichtstaken binnen de gemeente en in de relatie met andere disciplines en ketenpartners. Daarnaast is alle relevante informatie met een enkele muisklik voorhanden. Denk daarbij aan praktijkvoorbeelden, handreikingen en relevante wetsartikelen. Met het complete aanbod van informatie ondersteunt deze visual bestuur, beleid en uitvoering binnen gemeenten.

Naar de visual.