Handvatten voor toezichtstaken Wet Kinderopvang nu ook online

Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals de Wet Kinderopvang. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.

Hoe ziet het toezicht op de Wet Kinderopvang er uit? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En hoe verhoudt dit toezicht zich tot de andere toezichtstaken in het sociaal domein? Om dit voor gemeenten inzichtelijk te maken ontwikkelen Toezicht Sociaal Domein (TSD) en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG Naleving) deze visual. Een handig, interactief overzicht dat gemeenten helpt bij het vormgeven en uitvoeren van hun toezichts- en handhavingstaken. 


Al eerder verschenen in deze visual de overzichten voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Nu is ook het overzicht voor de Wet Kinderopvang in deze tool opgenomen. De komende maanden gaan we nog aan de slag met de Leerplichtwet en de nieuwe Wet inburgering.   
Het overzicht geeft inzicht in de plaats van de verschillende toezichtstaken binnen de gemeente en in de relatie met andere disciplines en ketenpartners. Daarnaast is alle relevante informatie met een enkele muisklik voorhanden. Denk daarbij aan praktijkvoorbeelden, handreikingen en relevante wetsartikelen. Met het complete aanbod van informatie ondersteunt deze visual bestuur, beleid en uitvoering binnen gemeenten.

De vernieuwde visual kunt u nu bekijken.