Gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde

Kwetsbare doelgroep maakt beschermd wonen complex – gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde; er zijn ook haken en ogen.

Dat constateren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Wmo-toezichthouders na het thematisch toezicht op voorzieningen voor beschermd wonen. De IGJ voerde samen met Wmo-toezichthouders uit tien verschillende regio’s tien toezichtbezoeken uit. Dat toezicht richtte zich op zorgaanbieders van beschermd wonen. Een van de doelen was onderzoeken hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij beschermd wonen. Het tweede doel was dat IGJ en de Wmo-toezichthouders samen ervaring opdeden met risicogestuurd toezicht. En daarin van elkaar konden leren. Ze hebben van de uitkomsten van dit gezamenlijke toezicht een factsheet gemaakt. Daarnaast hebben Ze dit toezicht extern laten evalueren. Zie hiervoor het hele artikel op de website van IGJ.