Meer aandacht voor duurzame participatie van jongvolwassenen zonder startkwalificatie nodig

Gemeenten, scholen, zorginstanties en werkgevers hebben nog te weinig oog voor duurzame participatie van jongvolwassenen (tussen de 18 en 27 jaar) zonder startkwalificatie. Ook hebben de organisaties te weinig aandacht voor persoonlijke groei van deze groep mensen. Het ontbreekt jongvolwassenen aan een vast aanspreekpunt als zij hulp ontvangen van deze organisaties.

Dit zijn de voornaamste conclusies uit het langlopend onderzoek van Toezicht Sociaal Domein (TSD) naar de participatie van jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar die het VSO, Pro of Entree-onderwijs verlaten. TSD heeft ter afsluiting een brief geschreven over de resultaten van het onderzoek, gericht aan bewindspersonen van OCW, SZW en VWS.

De bewindspersonen hebben de bevindingen en aanbevelingen van TSD verwerkt in de kabinetsreactie op het interdepartementaal onderzoek (IBO) naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van het IBO heeft het kabinet besloten maatregelen door te voeren die tot meer maatwerk in de ondersteuning aan de groep moeten leiden. Zo zal wetgeving aangepast worden om onder meer jobcoaching beter te kunnen benutten en wordt bestudeerd hoe gemeenten meer regie kunnen nemen in de ondersteuning van de groep.

Met de brief gericht aan de bewindspersonen heeft TSD haar onderzoek naar de participatie van jongvolwassenen uit het VSO, Pro en Entree-onderwijs, afgerond.