Oproep: Zelfevaluatietool integraal werken in de wijk

Dit voorjaar verschijnt de tweede versie van de zelfevaluatietool voor gemeenten. Dit is een instrument waarmee gemeenten zicht krijgen in wat goed gaat en wat beter kan in de toegang tot hulp in het sociaal domein en de samenhang in die hulp. Het is een product van Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW). Wij zoeken gemeenten die drie tot zes maanden met deze tweede versie willen werken.

Hulpmiddel gemeenten en partners sociaal domein

De zelfevaluatietool geeft een beeld van welke weg een inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft. En hoe de samenhang tussen de geleverde hulp is ervaren. Het is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn.

Bij het opstellen van de onderwerpen in de tool is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen. De tool werkt vanuit casuïstiek, waarbij wordt gekeken naar de ervaringen van de cliënt en de professional en naar wat in het dossier is vastgelegd. Van september tot december 2018 liep een pilot met vier gemeenten. Daaruit bleek dat de tool bruikbaar is om sterke punten en verbeterpunten in de toegang en samenhang in het sociaal domein te ontdekken en te duiden.

Op dit moment werken TSD en Integraal Werken in de Wijk aan de tweede, verbeterde versie van de tool. Deze wordt in het voorjaar gelanceerd, waarna tien gemeenten de tool kunnen gaan gebruiken. Wilt u als gemeente aan de slag met deze tool? Neem dan contact op met Jacolien Steen, onderzoeker van de Inspectie SZW en als zodanig werkzaam bij TSD.

Aanmelden voor gebruik zelfevaluatietool