Meerjarenvisie en werkprogramma

In de Meerjarenvisie 2016-2019 lichten de samenwerkende inspecties hun visie toe op de invulling van hun gezamenlijke integrale toezicht in het sociale domein. Voor 2018 en 2019 is een Jaarplanbrief naar de minister van VWS gestuurd. Hierin staan de geplande onderzoeken van TSD voor de komende jaren.

Eind 2019 wordt de meerjarenvisie 2020 - 2023 gepubliceerd.