Jaarbeeld

Na afloop van een jaar onderzoeken wordt een Jaarbeeld geschreven. Hierin wordt in het kort geschetst wat de rode draad (of draden) van het afgelopen jaar was.