Over ons

Binnen Toezicht Sociaal Domein werken vier rijksinspecties samen. Dit zijn:

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Inspectie van het Onderwijs
  • Inspectie Justitie en Veiligheid
  • Nederlandse Arbeidsinspectie

Wij stimuleren domeinoverstijgend werken, want samen komen we verder. De gemeentelijke Wmo-toezichthouder betrekken we ook bij onze onderzoeken.

Over Toezicht Sociaal Domein

Corporate animatie Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein

Er zijn momenten in het leven waarop mensen extra zorg en ondersteuning goed kunnen gebruiken.
Soms komt die hulp vanuit verschillende hoeken tegelijkertijd.
Effectieve zorg vraagt dan om afstemmen en samenwerken.
Toezicht Sociaal Domein stimuleert deze domeinoverstijgende zorg en ondersteuning.
Hoe we dat doen?
Ten eerste - wij kijken vanuit de burger... en die denkt niet in domeinen!
Wij zijn dan ook een domeinoverstijgend samenwerkingsverband.
Bij ons werken medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Onderwijsinspectie, de Inspectie Justitie en Veiligheid én de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ook werken we vaak samen met WMO-toezichthouders.
Daarnaast doen we in verschillende gemeenten onderzoek naar domeinoverstijgende problemen.
Jonge schoolverlaters met financiële én familiezorgen bijvoorbeeld.
Of ondersteuning aan mensen met een lichtverstandelijke beperking.
We signaleren waar knelpunten zitten... en waar mogelijke oplossingen.
Ook komen we overal - van politie tot huisarts, van leraar tot jeugdhulpverlener.
We hebben daardoor veel kennis van samenwerking en effectieve zorg en ondersteuning.
En we weten hoe rekening te houden met lokale situaties.
Tenslotte - wie verder kijkt dan één domein, denkt niet in hokjes!
Wij tekenen voor innovatieve ideeën, en kleuren soms nét buiten de lijntjes.
Kortom, wij zijn er voor alle partijen die domeinoverstijgend werken... of willen werken.
Voor kennis, ervaring en inspiratie.
Wij zijn Toezicht Sociaal Domein.
Want samen komen we verder.

Burger centraal

Gezamenlijk onderzoeken we of het totaal aan hulp voor mensen met meerdere problemen merkbaar resultaten oplevert. Daarbij is een integrale werkwijze van belang, hulp moet op elkaar zijn afgestemd.

In ons onderzoek staat de burger centraal. We stimuleren organisaties om samen merkbare resultaten te behalen. We willen daarmee bijdragen aan een lerende praktijk en leren daardoor zelf ook.

Geschiedenis

In 2002 zijn de Rijksinspecties begonnen met het werken in een samenwerkingsprogramma in het jeugddomein naar aanleiding van een gezinsdrama in Roermond. In 2003 resulteerde dit in Integraal Toezicht Jeugdzaken.

Na de decentralisaties in 2015 is het onderzoeksgebied verbreed van jeugd naar het hele sociale domein:

  • Gezondheidszorg en Jeugd
  • Onderwijs
  • Veiligheid
  • Werk en Inkomen