Toezicht wijkteams Gouda: zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen 2017

De gemeente Gouda werkt bij kwetsbare gezinnen volgens de werkwijze 1Gezin1Plan. De hulpvraag/problematiek van een gezin wordt in kaart gebracht door 1 van de 3 Sociaal Teams Jeugd of 1 van de 3 Sociaal Teams Volwassenen met het gezin. Dit rapport gaat over de effectiviteit van de zorg en ondersteuning die kwetsbare gezinnen in de gemeente Gouda worden geboden vanuit het lokale netwerk.