Toezicht wijkteams Almelo: zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen 2017

Per 1 januari 2015 is Almelo gestart met zes Sociale Wijkteams. Dit rapport gaat over de effectiviteit van de zorg en ondersteuning die kwetsbare gezinnen in de gemeente Almelo worden geboden vanuit het lokale netwerk.