Vrouwenopvang

De samenwerkende inspecties deden een toezichtonderzoek naar de zorg en ondersteuning van vrouwen met kinderen die de vrouwenopvang verlaten.

Jaarlijks verblijven vele duizenden kinderen in de vrouwenopvang. De inspecties vinden het belangrijk dat risico’s ten aanzien van de gezonde en veilige ontwikkeling van deze –kwetsbare- kinderen blijvend in beeld zijn en dat de veiligheid en ondersteuning van deze kinderen ook na vertrek uit de instelling gewaarborgd blijft.

Dit kan alleen als ook de veiligheid van en ondersteuning aan de moeder goed geregeld is. Kinderen zijn tenslotte (grotendeels) afhankelijk van hun ouder(s). Daarom richt het toezichtonderzoek zich op de continuïteit van de hulpverlening en de borging van de veiligheid voor vrouwen en kinderen die de opvang verlaten.

Het onderzoek, dat de samenwerkende inspecties in 2016/2017 deden, leverde een landelijk beeld op over wat goed gaat en wat kan beter kan in deze overgang. Daarbij signaleerden de samenwerkende inspecties wat belangrijke belemmeringen zijn in de continuïteit van de zorg en ondersteuning en het borgen van de veiligheid, wat verklaringen zijn en hoe de belemmeringen kunnen worden weggenomen. Er wordt in de rapportage geen uitspraak gedaan over de individuele vrouwenopvangorganisaties.