Afsprakenkader en draaiboeken

Het Afsprakenkader en Draaiboeken, Voor de afstemming van het Wmo-toezicht van de gemeente en het nalevings- en stelseltoezicht van de rijksinspecties in het sociaal domein.