Toegang tot zorg en ondersteuning jeugdhulp vanuit wijkteams

De samenwerkende jeugdinspecties startten in 2014 een meerjarig toezichtproject naar de toegang tot zorg en ondersteuning. In 2014 hebben de activiteiten zich vooral gericht op de toegang tot (gespecialiseerde) jeugdhulp vanuit de wijkteams. Daartoe deden de inspecties eind 2014 en begin 2015 onderzoek op twee plaatsen waar de gemeentelijke toegang tot zorg en ondersteuning al in de praktijk werd uitgevoerd vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast werden twintig wijkteams door het hele land bezocht, waarbij vragen werden gesteld over organisatie, werkwijze, inrichting van de toegang en verdeling van de verantwoordelijkheden.

Vervolg toezichtonderzoek

De inspecties besteden in 2015 en 2016 opnieuw aandacht aan het onderwerp Toegang, ditmaal met een focus op ‘het vroegtijdig signaleren van onveiligheid’.

Aangezien alle gemeenten te maken hebben met de inrichting van de toegang tot hulp en ondersteuning, brengen de samenwerkende inspecties de resultaten van dit en volgende onderzoeken graag onder de aandacht van betrokken gemeenten en instellingen.