Calamiteit Thuiszittende basisschoolleerling

Onderzoek in 2012 naar het langdurig thuiszitten van een basisschoolleerling van 10 jaar oud. Dit onderzoek resulteerde in een breder onderzoek naar thuiszitters.