Signaleren van onveiligheid

De samenwerkende jeugdinspecties startten in 2014 een meerjarig toezichtproject naar de toegang tot zorg en ondersteuning. Van medio 2015 tot begin 2016 lag de focus op ‘het vroegtijdig signaleren van onveiligheid’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeente Houten, Nieuwegein, Ede, Barneveld, Assen en Emmen. Er wordt onderzocht hoe het lokale stelsel in deze gemeenten risico’s op onveiligheid bij jeugdigen signaleert en hoe hulp op gang gebracht wordt indien dit nodig is.

Onderzoek
Ten eerste wordt gekeken in hoeverre partijen in het sociale domein zoals o.a. scholen, kinderdagverblijven maar ook schuldhulpverlening risico van onveiligheid bij jeugdigen tijdig signaleren en signalen doorgeven aan partijen die deze kunnen duiden.
Ten tweede wordt onderzocht in hoeverre partijen die de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp kunnen organiseren, de signalen over onveilige situaties duiden en indien nodig toegang tot jeugdhulp realiseren.
Met dit onderzoek willen de inspecties bijdragen aan het bevorderen van een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen.

Rapportages
Naast een rapportage per gemeente is een overallrapportage gepubliceerd. Deze kunt u vinden via de link naar Documenten bovenaan de pagina.