Overall wijkteams- het wijkteam en kwetsbare gezinnen 2017

De samenwerkende inspecties hebben het afgelopen half jaar in zes gemeenten onderzoek gedaan naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.

Zie ook