Recidive onder jongeren

Recidive onder jongeren

De jeugdcriminaliteit stijgt; met name het aantal recidivisten neemt toe. Bij veel jongeren blijft het dus niet bij een eenmalige aanraking met de politie, maar een groot aantal vervalt tot een patroon waarin strafbaar gedrag normaal wordt. Recidive heeft, evenals jeugdcriminaliteit, niet één oorzaak. Allerlei factoren op het gebied van de persoon, het gezin, de buurt, de school en de vrije tijd bepalen het risico dat een jongere loopt om ‘crimineel’ te worden.

De samenwerkende inspecties onderzochten in 2009/2010 hoe organisaties en voorzieningen samen werken aan de preventie en aanpak van recidive onder jongeren. Het onderzoek werd uitgevoerd in de gemeenten Den Haag, Hellevoetsluis, IJsselstein en Lelystad. De rapporten van dit onderzoek kunt u vinden onder de knop Documenten bovenaan deze pagina.