Overgewicht onder jongeren

Aanpak van overgewicht bij jongeren

Toename van overgewicht onder jongeren is één van de voornaamste volksgezondheidsproblemen van het moment. De beschikbare kennis en informatie wijzen erop dat een integrale aanpak van overgewicht onder jongeren het meest effectief is.

De samenwerkende inspecties deden in 2008/2009 onderzoek in de gemeenten Almelo, Delfzijl, Doesburg en Vlissingen. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre organisaties er gezamenlijk in slagen overgewicht bij jongeren tussen 0 en 18 jaar te voorkomen, te signaleren en te verminderen.

De rapporten van het onderzoek kunt u vinden onder de knop Documenten bovenaan deze pagina.