Inspecties genomineerd voor innovatieprijs

De samenwerkende rijksinspecties van Toezicht Sociaal Domein (TSD) zijn genomineerd voor de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018. Die nominatie danken zij aan het onderzoek naar de toegankelijkheid van het sociaal domein, waarbij mensen met een licht verstandelijk beperking werden ingezet als mysteryguests. Ervaringen en adviezen zijn nu gebundeld in de website www.toegangsociaaldomein.nl

Sinds 2015 is de gemeente de plaats geworden waar inwoners hulp kunnen vragen in het sociaal domein. Onder het sociaal domein valt bijvoorbeeld hulp in het huishouden of bij het vinden van werk. Ook hulp bij schulden of steun bij het opvoeden van kinderen horen hierbij.

Deze hulp is voor mensen die het lastig vinden om dit zelf te doen. En niemand om zich heen hebben die kan helpen. Dit geldt zeker voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hun is makkelijke toegang een noodzaak.

De inspecties van Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzochten in 2017 samen met ervaringsdeskundigen vijf gemeenten; Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk. Het burgerperspectief stond centraal door inzet ervaringsdeskundigen in alle fase van het onderzoek. Daarbij is nauw samengewerkt met de LFB, de cliƫntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben eerst aangeven wat voor hen belangrijk is. Dat waren 6 punten waarop is getoetst. Daarna zijn ze als mysteryguest op pad gegaan met hulpvragen. En ze hebben aan de gemeente zelf hun ervaringen verteld

Uit het onderzoek blijkt dat als mensen met een licht verstandelijke beperking snel persoonlijk contact hebben, de toegang tot het sociaal domein vrij goed verloopt. Maar dat ze vaak tussentijds afhaken door obstakels die te maken hebben met inrichting van de dienstverlening of het systeem zoals het niet goed doorverwijzen, geen antwoord op mails, moeilijk taalgebruik en ingewikkelde procedures.

Daarom heeft TSD samen met Stichting Leer Zelf Online de website toegangsociaaldomein.nl ontwikkeld. Op basis van zes punten laat de site zien wat mensen met een licht verstandelijke beperking belangrijk vinden, wat hun ervaringen zijn en hoe de dienstverlening beter kan dankzij handige tips en hulpmiddelen. Voor gemeenten een handreiking om de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking te verbeteren.

Uit 27 inzendingen is het project genomineerd voor de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 van Inspectieraad, beroepsvereniging VIDE en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Meer informatie over de nominatie en hoe u kunt stemmen is te vinden op verkiezingenhandhavingentoezicht.nl