TSD zet mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente Utrecht

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle vijf onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Het toezichtonderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk in de periode mei-november 2017. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de LFB, de cliƫntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben als ervaringsdeskundigen meegewerkt aan het onderzoek.

Het rapport dat vandaag is gepubliceerd gaat over het onderzoek in de gemeente Utrecht. De rapporten over het onderzoek in de gemeenten Goes, Weststellingwerf en Winterswijk zijn eerder verschenen; de resultaten van het onderzoek in Amsterdam wordt later openbaar.

Onderzoek

Bij het onderzoek stond de vraag centraal hoe toegankelijk gemeentelijke diensten zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarvoor traden mensen met een licht verstandelijke beperking op als mystery-guest. Zij formuleerden een hulpvraag en bezochten voor het antwoord daarop websites en loketten van de gemeente en van gemeentelijke diensten, zoals het stadhuis in Utrecht, het buurtteam Lunetten en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de Gravin. Ook zochten ze contact via email en telefoon. Zes ervaringsdeskundigen bezochten de websites van verschillende gemeentelijke diensten, op zoek naar een antwoord op hun vragen.

Ervaringen met toegankelijkheid in Utrecht

De ervaringen van de twee ervaringsdeskundigen zijn in dit rapport opgenomen als verhalen. Er wordt beschreven welke stappen zij ondernamen, welke reacties zij kregen en in hoeverre ze daarmee verder konden. Het rapport van Utrecht wijkt af van de meeste andere rapporten, omdat conclusies en aanbevelingen vanuit de inspecties ontbreken. De inspecties en de gemeente Utrecht hebben er samen voor gekozen dat de gemeente Utrecht zelf conclusies en aanbevelingen formuleert. De gemeente zal op basis daarvan verbeteringen doorvoeren.

Ervaringsdeskundigen

In dit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein hebben ervaringsdeskundigen voor het eerst meegewerkt in alle fasen van het onderzoek en hebben zij zelf als mystery guest de toegankelijkheid uitgetest. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek. De ervaringen met dit type onderzoek zijn positief; de ervaringsdeskundigen hebben allen een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek.