Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente Winterswijk

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle vijf onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Het toezichtonderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk in de periode mei-november 2017. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de LFB, de cliƫntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben als ervaringsdeskundigen meegewerkt aan het onderzoek.

Het rapport dat woensdag 18 juli 2018 is gepubliceerd gaat over het onderzoek in de gemeente Winterswijk. De rapporten over de onderzoeken in de gemeenten Goes en Weststellingwerf zijn eerder verschenen; de resultaten van het onderzoek in Amsterdam en Utrecht worden later openbaar.

Onderzoek

Bij het onderzoek stond de vraag centraal hoe toegankelijk gemeentelijke diensten zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarvoor traden vijf mensen met een licht verstandelijke beperking op als mystery-guest. Zij formuleerden een hulpvraag en bezochten voor het antwoord daarop websites en loketten van gemeentelijke diensten, zoals het Klant Contact Centrum, het sociaal team van De Post en de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Ook zochten ze contact via email en telefoon.

Ervaringen met toegankelijkheid in Winterswijk

De ervaringen van de vijf ervaringsdeskundigen zijn in dit rapport opgenomen als verhalen. Er wordt beschreven welke stappen zij ondernamen, welke reacties zij kregen en in hoeverre ze daarmee verder konden. Deze ervaringen werd in gesprekken met De Post, de Sociale Dienst en het Klant Contact Centrum en de afdeling WMO van de gemeente gedeeld.

De toegankelijkheid van met name De Post bleek erg goed. Bij alle afdelingen kregen de ervaringsdeskundigen vrij snel antwoord op hun vraag. Alleen doen medewerkers er goed aan om soms wat verder te vragen, zodat ze de situatie van de vragensteller beter kunnen inschatten. Verder vonden de ervaringsdeskundigen het jammer dat ze niet te horen kregen wanneer ze precies teruggebeld worden. Mensen met een licht verstandelijke beperking weten graag waar ze aan toe zijn.

De websites van het sociaal domein en van De Post zijn toegankelijk, maar de website van de gemeente kan in dit opzicht verbeterd worden. Verder kan ook de samenwerking tussen De Post en de andere organisaties worden verbeterd.

Ervaringsdeskundigen

In dit onderzoek van Toezicht Sociaal Domein hebben ervaringsdeskundigen voor het eerst meegewerkt in alle fasen van het onderzoek en hebben zij zelf als mystery guest de toegankelijkheid uitgetest. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek. De ervaringen met dit type onderzoek zijn positief; de ervaringsdeskundigen hebben allen een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek.