Kindermishandeling

Kidnermishandeling

Er worden in Nederland veel kinderen mishandeld. Het aantal mishandelingen lijkt de laatste jaren niet te zijn afgenomen. Onderzoek uit 2010 komt op basis van meldingen uit tot een schatting van 118.000 kinderen die jaarlijks slachtoffer zijn van kindermishandeling. In 2017 zijn in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen in Nederland.

Onderzoek samenwerkende inspecties

De samenwerkende inspecties onderzochten in 2012 en 2013 de signalering en aanpak van onveilige opvoedingssituaties ter voorkoming van kindermishandeling. Om te voorkomen dat kinderen mishandeld worden, is het belangrijk dat risicofactoren die duiden op onveilige opvoedingssituaties in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en beïnvloed worden. Er is onderzocht of organisaties in de leefomgeving van het kind en zijn gezin dit voldoende doen, zodat kinderen de kans te krijgen onder meer optimale omstandigheden op te groeien en zich gezond kunnen ontwikkelen. Het onderzoek richtte zich op organisaties uit diverse sectoren, zoals het onderwijs, de jeugdzorg, (jeugd)gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Het onderzoek is uitgevoerd in Amsterdam-Oost, Apeldoorn, Arnhem en Breda. De rapporten van dit onderzoek kunt u vinden onder de knop Documenten bovenaan deze pagina.