Gezinnen met geringe sociale redzaamheid

Gezinnen met een geringe sociale redzaamheid hebben moeite zich staande te houden in de maatschappij en zijn niet goed in staat adequate hulp te organiseren. Hierdoor zijn zij kwetsbaar. De samenwerkende inspecties hebben in de periode 2012 - 2015 bijzondere aandacht aan de zorg voor gezinnen met een geringe sociale redzaamheid (GGSR) besteed.

Combinatie van problemen

Gezinnen met geringe sociale redzaamheid zijn kwetsbaar. Het gaat om gezinnen met een combinatie van problemen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs, huisvesting, financiën en justitie. Deze kunnen in wisselende intensiteit en op wisselende momenten optreden. Dit brengt risico’s met zich mee voor de ontwikkeling van de kinderen die opgroeien in deze gezinnen, zeker als ze extra kwetsbaar zijn vanwege een licht verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met gedragsproblemen. Het worden ook multiprobleem gezinnen genoemd.

Website, Rapporten en Toezichtkader

De samenwerkende inspecties hebben in de periode van 2012 tot en met 2014 onderzoek verricht in 21 gemeenten naar de verantwoorde zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid. De rapporten, factsheets en het toetsingskader kunt u vinden op www.toezichtggsr.nl of via de kop Documenten bovenaan deze pagina.