Calamiteit Roermond

Calamiteit Roermond

Bij sommige gezinnen zijn de problemen heel complex zijn en niet los van elkaar te zien. De kinderen in deze gezinnen zijn extra kwetsbaar. Om de problemen aan te pakken en op te lossen is het nodig dat voorzieningen effectief samenwerken.

In juli 2002 speelt zich een gezinsdrama af in Roermond. Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport deden de (toenmalige) Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs en de (toenmalige) Inspectie Openbare Orde en Veiligheid een onderzoek. Dit deden zij samen met het Verwey-Jonker Instituut.

Met dit onderzoek is het programma van de samenwerkende inspecties van start gegaan.

Er verschenen twee rapporten:

Horen, Zien, Niet Zwijgen deel 1

Horen, Zien, Niet Zwijgen deel 2