Armoede

Armoede

Leven in armoede heeft grote gevolgen voor kinderen. Armoede is een bedreiging voor hun lichamelijke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Kinderen kunnen de omstandigheden die ertoe leiden dat ze in armoede leven zelf niet of nauwelijks beïnvloeden, laat staan verhelpen.

Hoe voorzieningen in gemeenten samenwerken om de negatieve gevolgen voor kinderen in een armoedesituatie te beperken onderzocht Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) in 2010. Daarbij heeft ITJ gekeken hoe en met welke uitkomsten organisaties samenwerken om kinderen die leven in armoede zodanig te helpen dat deze situatie geen belemmering vormt voor hun ontwikkeling.
De vier gemeenten waar ITJ onderzoek heeft gedaan zijn: Capelle aan den IJssel, Groningen, Schiedam en Zoetermeer. De rapporten kunt  u terugvinden onder de kop Documenten, bovenaan deze pagina.