Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren

Voor Nederlandse jongeren geldt in het algemeen dat ze te jong, te vaak en te veel drinken. De gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik voor jongeren zijn ernstig. Het gaat niet alleen om de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de jongeren zelf maar ook om schade voor de maatschappij. Alcoholgebruik onder jongeren gaat vaak gepaard met overlast in de publieke ruimte zoals agressie, overlast en criminaliteit.

In hoeverre organisaties en voorzieningen er gezamenlijk in slagen op lokaal niveau het alcoholgebruik onder jongeren tot achttien jaar te voorkomen dan wel te verminderen onderzochten de samenwerkende inspecties in 2011. Dit deden ze in vier gemeenten (Enschede, Gemert-Bakel, Helmond en Rijssen-Holten).

De rapportages kunt u vinden bovenaan de pagina onder de kop Documenten.

Onderzoek door jongeren, onder jongeren

In het onderzoek zijn jongeren bevraagd over hun houding en ervaringen rondom alcoholgebruik. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd door leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum uit Deventer. De leerlingen voerden dit onderzoek als jongereninspecteur uit in het kader van hun profielwerkstuk.
Met ouders werden idee├źn, meningen en ervaringen uitgewisseld in groepsgesprekken.