Wat doet de inspectie als een nieuwe jeugdhulpaanbieder is gemeld?

De inspectie maakt een risicoanalyse van de nieuwe jeugdhulpaanbieder en beoordeelt op basis van de uitkomsten daarvan of een nader onderzoek en beoordeling van de nieuwe aanbieder nodig is. De inspectie bezoekt in ieder geval nieuwe toetreders die jeugdhulp met verblijf en/of daghulp aanbieden.

Het toezicht van de inspectie vindt plaats nadat een nieuwe toetreder minimaal zes maanden in de praktijk jeugdhulp heeft geboden. Het toezicht door de inspectie volgt dus ná inkoop door de gemeente en komt niet in de plaats van de initiële kwaliteitstoets door gemeenten. Het toezicht resulteert in een openbaar rapport waarin staat of de aanbieder voldoet aan de eisen van het Toetsingskader Nieuwe Toetreders Jeugdhulp. De inspectie publiceert het openbare rapport op www.igj.nl (Documenten Jeugd). De gemeente ontvangt hierover slechts in uitzonderlijke gevallen apart bericht.