Moeten zorgboeren worden gemeld als nieuwe aanbieders?

De VNG en de inspectie hebben in het Afsprakenkader vastgelegd dat gemeenten aanbieders die nieuw toetreden tot de markt van jeugdhulp, en die nog niet bekend zijn bij de inspecties, melden via het Inspectieloket Jeugd.

Dit geldt ook voor zorgboerderijen (als deze jeugdhulp leveren). In dit licht doet een eventueel onderscheid tussen hoofd- en onderaannemerschap niet ter zake. Doorslaggevend is of een instelling reeds bekend is bij de inspecties. Als de jeugdhulpaanbieder nog niet bekend is dan kunt u die HIER melden.