Moet een gemeente een nieuwe jeugdhulpaanbieder melden?

De VNG en de inspecties hebben in het Afsprakenkader en draaiboeken vastgelegd dat gemeenten aanbieders die nieuw toetreden tot de markt van jeugdhulp, en die nog niet bekend zijn bij de inspectie, melden aan de inspecties via Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

Een nieuwe jeugdhulpaanbieder is een aanbieder als bedoeld in de Jeugdwet die gestart is na 1 januari 2015 en derhalve niet eerder als zodanig actief is geweest.