Zoek jeugdhulpaanbieders

In het afsprakenkader en draaiboeken is overeengekomen dat gemeenten nieuwe jeugdhulpaanbieders bij de inspectie melden. Hieronder kunt u checken of een jeugdhulpaanbieder al bij de inspectie bekend is. De lijst biedt geen informatie/garantie over de kwaliteit van de aanbieders, ook niet of ze SKJ geregistreerd zijn. De gemeenten dienen als inkoper de kwaliteit te toetsen aan hun eigen inkoopeisen. De openbare oordelen van de inspectie over aanbieders zijn te vinden op de site van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De lijst wordt maandelijks bijgewerkt. Gemelde aanbieders zijn niet gelijk zichtbaar in dit overzicht.