Nieuwe jeugdhulpaanbieder aanmelden

In het afsprakenkader waarin de afstemming tussen gemeenten en rijksinspecties over de uitvoering van het landelijk toezicht in het jeugddomein wordt geregeld, zijn afspraken gemaakt over het melden en beoordelen van nieuwe aanbieders jeugdhulp.

Melden nieuwe jeugdhulpaanbieders

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om eventueel aanvullende vragen te stellen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, om eventueel aanvullende vragen te stellen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om eventuele aanvullende vragen te stellen. Uw aanmelding wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

In verband met de wettelijke bewaartermijn bewaren wij uw gegevens 10 jaar. Daarna worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring