Toezicht Sociaal Domein

De samenwerkende inspecties in het sociaal en jeugd-domein zijn verantwoordelijk voor zowel het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering door de onder toezichtstaande organisaties (via sectoraal toezicht), als voor de kwaliteit van de samenwerking van de onder toezichtstaande organisaties (via integraal toezicht).

Onderzoek 'onder de vlag' van Toezicht Sociaal DomeinĀ (TSD) vindt dus altijd in samenwerking plaats. Welke inspecties wanneer met elkaar samenwerken is afhankelijk van het onderwerp of de problematiek waar onderzoek naar wordt gedaan. Binnen TSD worden afspraken gemaakt over welke samenwerkingsvorm voor welk (soort) onderzoek de beste is.