Factsheet Grip op herstel na verward gedrag Arnhem

In het toezichtproject Grip op herstel na verward gedrag kijkt TSD in drie gemeentes in hoeverre mensen die verward zijn geweest door ggz-problematiek passende, samenhangende en resultaatgerichte zorg en ondersteuning krijgen bij hun proces van herstel. In 2019 voerde TSD het onderzoek uit in de gemeente Arnhem. De factsheet en de toelichting geven de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek in twee wijken van de gemeente Arnhem weer.

TSD voert dit toezichtproject ook uit in de gemeente Lelystad en de gemeente Midden-Drenthe. Het doel van het toezicht is om regionale en lokale partijen te stimuleren hun aanpak persoonsgericht, passend, effectief en integraal vorm te geven. Die aanpak moet vorm krijgen op lokaal niveau, gericht op de wijk, waar de inwoner zorg en ondersteuning vindt bij het herstel. Rode draden uit de onderzoeken zal TSD bij de voor dit onderwerp relevante ministeries agenderen.