Onderzoek Recidive onder jongeren in IJsselstein

Hoe werken organisaties en voorzieningen samen aan het voorkomen van
recidive (preventie) en aan de aanpak van recidive (curatie) bij jongeren,
en wat zijn de resultaten van deze samenwerking?