Aanpak van overgewicht bij jongeren Vlissingen

Rapport naar aanleiding van onderzoek in Vlissingen naar de aanpak van overgewicht bij jongeren.