Aanpak van overgewicht bij jongeren Delfzijl

Rapport naar aanleiding van onderzoek in Delfzijl naar de aanpak van overgewicht bij jongeren.