Dak- en thuisloze Jongeren Parkstad Limburg

Voor u ligt een gezamenlijke eindpublicatie over het (pilot)onderzoek van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar de preventie van dak- of thuisloosheid van jongeren in Parkstad Limburg. Het (pilot) onderzoek vond in eerste instantie plaats voor de gemeente Heerlen. Alle gemeenten van het samenwerkingsverband Parkstad Limburg en de maatschappelijke partners eveneens betrokken bij dit onderwerp, zijn erin geslaagd een concreet implementatie plan vast te stellen. Naar verwachting van alle betrokkenen zal de uitvoering tot merkbare verbeteringen voor de jeugd van Parkstad leiden.