Overzicht Jeugdhulpaanbieders september 2020

In het afsprakenkader en draaiboeken is overeengekomen dat gemeenten nieuwe jeugdhulpaanbieders bij de inspectie melden. Hieronder kunt u checken of een jeugdhulpaanbieder al bij de inspectie bekend is. De lijst biedt geen informatie/garantie over de kwaliteit van de aanbieders, ook niet of ze SKJ geregistreerd zijn.

De lijst wordt maandelijks bijgewerkt. Gemelde aanbieders zijn niet gelijk zichtbaar in dit overzicht.