Overzicht jeugdhulpaanbieders 18 maart 2020

In het afsprakenkader en draaiboeken is overeengekomen dat gemeenten nieuwe jeugdhulpaanbieders bij de inspectie melden. Hieronder kunt u controleren of een jeugdhulpaanbieder al bij de inspectie bekend is. De lijst wordt maandelijks bijgewerkt.