Basisfuncties versus zelfevaluatietool

Vanuit verschillende invalhoeken worden gemeenten ondersteund. Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) hebben, samen met gemeenten een instrument ontwikkeld - de zelfevaluatietool - waarmee gemeenten de uitvoering en samenhang van de zorg en ondersteuning in het sociaal domein kunnen evalueren.
In opdracht van het ministerie van VWS, heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd naar basisfuncties voor lokale teams. De basisfuncties en inzichten in het KPMG-rapport kunnen gemeenten helpen om kritisch
te reflecteren op de huidige inrichting en vorm van ondersteuning, en zodoende scherp te krijgen waar nog kansen liggen om samen verdere concrete stappen te zetten richting doorontwikkeling van lokale teams.
Doel van deze notitieĀ  is te duiden hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden.