Handleiding zelfevaluatietool

Dit is de handleiding voor de zelfevaluatietool sociaal domein: toegang en samenhang hulp. Met de tool kunnen
gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en beoordelen en deze optimaliseren.
De evaluatie is opgezet vanuit de weg die de inwoner aflegt in het sociaal domein wanneer er hulp nodig is.