Artikel Sociaal Bestek Toegankelijkheid sociaal domein mensen met LVB

Toezicht Sociaal Domein (TSD) deed onderzoek naar de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij vijf gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken hoe laagdrempelig de toegang was.

In oktober 2018 stond dit artikel van Petra Reulings in Sociaal Bestek.